Skjoldblad etableres

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvinds samarbeid om havvind videreføres under navnet Skjoldblad.

NHO anbefalinger for industriell satsing på havvind

En norsk havvind-satsing kan gi titusenvis av eksportarbeidsplasser og skape store verdier for Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Det er Norsk Havvind enige i, men da må flere av anbefalingene ikke tas til følge.

Tidslinje for havvind i Norge

Havvind har vært et satsingsområde innen klimavennlig teknologi i Norge siden 2008, spesielt på bakgrunn av mulighetene for å «gjenbruke» kompetanse og ressurser fra norsk maritim/offshore sektor.

EU vil lovfeste klimanøytralitet i 2050

Kommisjonen har lagt frem et forslag til en europeisk klimalov. Loven etablerer et rammeverk for gradvis reduksjon av klimagassutslipp og økning i karbonopptak i EU.