Norsk Havvind AS er etablert. Fremtiden står på skuldrene av dagens bedrifter

Havvind har vært et satsingsområde innen klimavennlig teknologi i Norge siden 2008, spesielt på bakgrunn av mulighetene for å «gjenbruke» kompetanse og ressurser fra norsk maritim/offshore sektor.

Norsk Havvind etableres som et datterselskap av Valinor, et norsk familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter.

I styre og ledelse finner en i tillegg til solid vindkompetanse (www.valinor.no, www.vindenergi.no) også lang og bred kompetanse fra petroleumsvirksomhet ( www.northseainfrastructure.com )

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.