Norsk Havvind AS er etablert. Fremtiden står på skuldrene av dagens bedrifter

Havvind har vært et satsingsområde innen klimavennlig teknologi i Norge siden 2008, spesielt på bakgrunn av mulighetene for å «gjenbruke» kompetanse og ressurser fra norsk maritim/offshore sektor.

Norsk Havvind etableres som et datterselskap av Valinor, et norsk familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter.

I styre og ledelse finner en i tillegg til solid vindkompetanse (www.valinor.no, www.vindenergi.no) også lang og bred kompetanse fra petroleumsvirksomhet ( www.northseainfrastructure.com )

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.