Norsk Havvind AS er etablert. Fremtiden står på skuldrene av dagens bedrifter

Havvind har vært et satsingsområde innen klimavennlig teknologi i Norge siden 2008, spesielt på bakgrunn av mulighetene for å «gjenbruke» kompetanse og ressurser fra norsk maritim/offshore sektor.

Norsk Havvind etableres som et datterselskap av Valinor, et norsk familieeid investeringsselskap som har håndfast erfaring med å bygge suksessrike bedrifter.

I styre og ledelse finner en i tillegg til solid vindkompetanse (www.valinor.no, www.vindenergi.no) også lang og bred kompetanse fra petroleumsvirksomhet ( www.northseainfrastructure.com )

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Konsortiet bestående av TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind hadde forrige uke gleden av å møte et stort antall representanter fra leverandørindustrien i Agder.
Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.
Norsk Havvind AS deltar sammen med TotalEnergies og Iberdrola i de kommende utlysningene av areal for utbygging av havvind i Norge, med sikte på å sikre rettighetene til å utvikle vindkraft på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.