Skaga-feltet – havvindkraftverk for Herøya og Østlandet

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Det skal identifiseres arealer tilsvarende minimum 30 GW. Svaret skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023. Norsk Havvind mener havvind må bidra til å løse det som synes å bli en energikrise, og har pekt på fem nye områder. Et av disse er plassert nær kraftkrevende industri på Herøya. Vi trenger prosjekter som kan realiseres raskt, med kabler til Norge i nærheten av der kraftbehovet er størst. Dette bidrar til lavere kraftpriser og økt krafttilgang. Områdene vi foreslår er mellom 10-30 km fra land og alle må bygges ut med flytende vindturbiner på grunn av havdypene. Dersom de skal gjennomføres må fordelene være større enn ulempene for yte positiv samfunnsnytte.

I vedlagt brev har vi bedt fylkestinget i Vestfold og Telemark om å anmode NVE om å ta med Skaga-feltet i sin vurdering av områder for energiproduksjon til havs. Sist uke presenterte Thor Otto Lohne forslaget til fylkespolitikerne. Fylkestinget stemte for å støtte forslaget.

Les Norsk Havvinds brev her:
Brev – Skaga-feltet – havvindkraftverk for Herøya og Østlandet

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.
TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvinds samarbeid om havvind videreføres under navnet Skjoldblad.