Perspektiv for havvind i Norge

Et nettverk av havvindparker for bærekraftig kraftgenerering

EUs 2050 plan for energisektoren innebærer at havvind blir den største bidragsyteren til kraftgenerering i Europa.

Norsk Havvind AS mener norsk politikk kan vise vei for et stort antall havvindparker på norsk sokkel, som er tilknyttet samme nettverk med forbindelser til kontinentet / Storbritannia og det norske fastland-systemet. Økt overføringskapasitet legger til rette for at den regulerbare vannkraften i større grad kan levere balansekraft på kontinentet, noe som blir stadig viktigere og mer verdifullt. Norge kan med andre ord, samlet sett, bli en stabil og sentral leverandør av fornybar energi til den europeiske omstillingen.

Et slikt perspektiv vil gi:

  1. et vesentlig bidrag til dekarbonisering av Europa,
  2. betydelige og langsiktige eksportinntekter til Norge
  3. utvikling av en stor og mangfoldig norsk leverandørindustri.

En parallell kan trekkes fra utviklingen av norsk gasseksport til mulig utvikling av havvindkraft som en ny og stor norsk eksportnæring.