Skjoldblads innspill til OEDs forslag om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Skjoldblad har gitt innspill på OEDs forslag til prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II og kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord.

Skjoldblad er i stor grad fornøyd med OEDs forslag. Vi støtter kravet om kompetanse og dokumentert erfaring med utvikling og drift av store vindanlegg til havs og har lagt til noen egne forslag for å styrke blant annet kriteriene på bærekraft og lokalt innhold / ringvirkninger. Les Skjoldblads fullstendige svar på høringene her:

Høring UN.pdf

Høring SN II.pdf

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.
TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvinds samarbeid om havvind videreføres under navnet Skjoldblad.