Om Norsk Havvind

En uavhengig prosjektutvikler

Vi legger vekt på åpenhet og samarbeid i forhold til partnere, lokalsamfunn og myndigheter.

Vi deler gjerne våre perspektiver på norsk havvind som en viktig fremtidsrettet industri i og for Norge.

Vi er ikke koblet til egen teknologi, men ønsker å bruke et marked i rask utvikling for å finne de løsninger som innebærer lavest levetidskostnad for anleggene.

Vi søker av samme grunn uavhengighet når det gjelder entreprenører, med tanke på utbygging av parker.

Vi er tilhenger av industrielle allianser med andre utbyggere fra prosjekt til prosjekt.