NHO anbefalinger for industriell satsing på havvind

En norsk havvind-satsing kan gi titusenvis av eksportarbeidsplasser og skape store verdier for Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Det er Norsk Havvind enige i, men da må flere av anbefalingene ikke tas til følge.

NHO mener utbyggingen av havvind skal komme inn under oljeskatteregimet, slik at staten og fellesskapet tar minst 78 prosent av regningen. Dette er vårt viktigste ankepunkt mot NHOs strategi. For konsekvensen av en slik strategi er at oljeinteressene blir styrende for havvind-utbyggingen. En slik strategi er samfunnsøkonomisk lite lønnsomt, gir lav verdiskapning for Norge og fremmer heller ikke de viktigste prosjektene.

Om petroleumsvirksomhet uansett skal ha kraft fra land for å sikre driftsregularitet – så er det vanskelig å forstå den samfunnsmessige lønnsomheten i å koble på et havvindanlegg til petroleumsaktiviteten. Havvind bør kun benyttes om det er kostnadseffektivt. Det vil si at tildeling av områder må skje i konkurranse med løsninger som også er rettet mot kraftsystemet på land.

Forslaget reduserer i realiteten også aktørmangfold som blir til skade for kreativ og kostnadseffektiv utvikling av en konkurransedyktig industri. Selv om man legger til grunn å konkurrere via langsiktige kraftkjøpsavtaler, kan dagens aktører på sokkelen «styre» prosjektutviklingen, så lenge man ikke åpner for alternative utforminger. Med andre ord sikrer ikke den petroleumsfokuserte utbyggingen at de beste prosjektene realiseres.

Norsk Havvind mener også ambisjonene må være større, også det neste tiåret.

 


Kilde: NHO

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.