Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe

Dette er overskriften i pressemelding fra EU-kommisjonen angående ny strategi. Storstilt utbygging av havvind og annen fornybar marin energi for å nå klimamålene vil kreve investeringer på nær 800 milliarder euro fra nå til 2050.

Investeringene på 800 milliarder euro vil sikre EU en kapasitet på 300 GW havvind og 40 GW annen marin energi i 2050.

EU-landene har i dag en samlet kapasitet på 12 GW havvind og kun 13 MW bølgekraft og tidevannskraft. Kommisjonen konkluderer med at planleggingen og utbyggingen av infrastruktur i større grad må skje på regionalt nivå istedenfor nasjonalt. Det vil si rundt det enkelte havområde, som Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Regional regulering vil åpne for å utvikle «hybridprosjekter» som kombinerer kraftproduksjon og -overføring på tvers av landegrensene.

 


Kilde: EU-kommisjonen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.