Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe

Dette er overskriften i pressemelding fra EU-kommisjonen angående ny strategi. Storstilt utbygging av havvind og annen fornybar marin energi for å nå klimamålene vil kreve investeringer på nær 800 milliarder euro fra nå til 2050.

Investeringene på 800 milliarder euro vil sikre EU en kapasitet på 300 GW havvind og 40 GW annen marin energi i 2050.

EU-landene har i dag en samlet kapasitet på 12 GW havvind og kun 13 MW bølgekraft og tidevannskraft. Kommisjonen konkluderer med at planleggingen og utbyggingen av infrastruktur i større grad må skje på regionalt nivå istedenfor nasjonalt. Det vil si rundt det enkelte havområde, som Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Regional regulering vil åpne for å utvikle «hybridprosjekter» som kombinerer kraftproduksjon og overføring på tvers av landegrensene.

 


Kilde: The European Commision

Share this

In other news ...