News

Follow the development of offshore wind on the Norwegian continental shelf

I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.
NHOs forslag legger til grunn en smal og lite fremtidsrettet tankegang, som først og fremst skal løse en dagsaktuell utfordring. Det er et dårlig utgangspunkt for å skape et nytt industrieventyr på norsk sokkel.
We are questioning the NHO's low level of ambition for how much offshore wind will be developed. The development of offshore wind as a Norwegian export industry must build on wise national decisions. Stable framework conditions and diversity have been central to Norwegian industrial policy for half a century. That must be the foundation when drawing up the roadmap for offshore wind. Sadly, the newly presented strategy from NHO points in a different direction.
En norsk havvind-satsing kan gi titusenvis av eksportarbeidsplasser og skape store verdier for Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Det er Norsk Havvind enige i, men da må flere av anbefalingene ikke tas til følge.
Dette er overskriften i pressemelding fra EU-kommisjonen angående ny strategi. Storstilt utbygging av havvind og annen fornybar marin energi for å nå klimamålene vil kreve investeringer på nær 800 milliarder euro fra nå til 2050.
The development of regulations within offshore renewable energy production is pioneering work. There is great interest in developing the industry and the Ministry of Petroleum and Energy has received many good inputs.
Since 2008, offshore wind has been a focus area within climate-friendly technology in Norway due to the opportunities to "reuse" expertise and resources from the Norwegian maritime / offshore sector
By royal decree Norway opens the areas Utsira Northern and Southern North Sea II for applications for renewable energy production at sea.
Since 2008, offshore wind has been a focus area within climate-friendly technology in Norway due to the opportunities to "reuse" expertise and resources from the Norwegian maritime / offshore sector
The Commission has presented a proposal for a European Climate Act. Act establishes a framework for the gradual reduction of greenhouse gas emissions and the increase in carbon uptake in the EU.