News

Follow the development of offshore wind on the Norwegian continental shelf

We need projects that can be realised quickly, close to where the demand for energy is greatest, and with cables into Norway.
TotalEnergies, Iberdrola and Norsk Havvind officially announce the name of their consortium for Norwegian offshore wind: «Skjoldblad»
Last week, TotalEnergies, Iberdrola, and NorskHavvind were delighted to meet representatives from the Agder supplier industry and County Mayor, Arne Thomassen, in Kristiansand, Norway.
The government presented earlier this morning the ambition for large-scale investments in offshore wind. This is a significant green industrial boost in Norway.
Norsk Havvind AS participates together with TotalEnergies and Iberdrola in the upcoming announcements of land for the development of offshore wind in Norway, with a view to securing the rights to develop wind power on Utsira North and Southern North Sea II.
Madrid, Paris og Stavanger, 3. november 2021 – TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind har gått sammen for å svare på norske myndigheters anbudskonkurranse for utbygging av flytende og bunnfaste vindprosjekter for en samlet kapasitet på 4,5 GW fra to offshoresteder i Sør-Norge.
I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.
NHOs forslag legger til grunn en smal og lite fremtidsrettet tankegang, som først og fremst skal løse en dagsaktuell utfordring. Det er et dårlig utgangspunkt for å skape et nytt industrieventyr på norsk sokkel.