Tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge

Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

Dokumentet gir også forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Departementet ber om tilbakemeldinger på tildelingsmodellen som er foreslått i høringsnotat og veileder. Departementet ber særlig om innspill til prekvalifiseringsprosessen, blant annet hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse innenfor for å være i stand til å utvikle et storskala vindkraftverk i norske havområder.

Departementet ønsker også tilbakemeldinger eller generelle betraktninger for hvordan man kan prekvalifisere konsortium eller selskaper som vil prekvalifisere seg sammen.

Videre ber departementet om innspill til hvilke kriterier som er mest relevante for den kvalitative tildelingen på Utsira Nord gitt målet om teknologiutvikling av flytende havvind.


Kilde: regjeringen.no

Share this

In other news ...