Tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge

Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

Dokumentet gir også forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Departementet ber om tilbakemeldinger på tildelingsmodellen som er foreslått i høringsnotat og veileder. Departementet ber særlig om innspill til prekvalifiseringsprosessen, blant annet hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse innenfor for å være i stand til å utvikle et storskala vindkraftverk i norske havområder.

Departementet ønsker også tilbakemeldinger eller generelle betraktninger for hvordan man kan prekvalifisere konsortium eller selskaper som vil prekvalifisere seg sammen.

Videre ber departementet om innspill til hvilke kriterier som er mest relevante for den kvalitative tildelingen på Utsira Nord gitt målet om teknologiutvikling av flytende havvind.


Kilde: regjeringen.no

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share this

In other news ...

Last week, TotalEnergies, Iberdrola, and NorskHavvind were delighted to meet representatives from the Agder supplier industry and County Mayor, Arne Thomassen, in Kristiansand, Norway.
The government presented earlier this morning the ambition for large-scale investments in offshore wind. This is a significant green industrial boost in Norway.
Norsk Havvind AS participates together with TotalEnergies and Iberdrola in the upcoming announcements of land for the development of offshore wind in Norway, with a view to securing the rights to develop wind power on Utsira North and Southern North Sea II.