Tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge

Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

Dokumentet gir også forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Departementet ber om tilbakemeldinger på tildelingsmodellen som er foreslått i høringsnotat og veileder. Departementet ber særlig om innspill til prekvalifiseringsprosessen, blant annet hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse innenfor for å være i stand til å utvikle et storskala vindkraftverk i norske havområder.

Departementet ønsker også tilbakemeldinger eller generelle betraktninger for hvordan man kan prekvalifisere konsortium eller selskaper som vil prekvalifisere seg sammen.

Videre ber departementet om innspill til hvilke kriterier som er mest relevante for den kvalitative tildelingen på Utsira Nord gitt målet om teknologiutvikling av flytende havvind.


Kilde: regjeringen.no

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Madrid, Paris og Stavanger, 3. november 2021 – TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind har gått sammen for å svare på norske myndigheters anbudskonkurranse for utbygging av flytende og bunnfaste vindprosjekter for en samlet kapasitet på 4,5 GW fra to offshoresteder i Sør-Norge.
I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.