Vi deler ikke NHOs perspektiv på havvind

Thor Otto Lohne

Thor Otto Lohne

Chairman of the Board Norsk Havvind

NHOs forslag legger til grunn en smal og lite fremtidsrettet tankegang, som først og fremst skal løse en dagsaktuell utfordring. Det er et dårlig utgangspunkt for å skape et nytt industrieventyr på norsk sokkel.

Thor Otto Lohne, styreleder Norsk Havvind, mener det er en rekke penger og argumenter fra NHOs innlegg om havvind som må besvares.

I sitt tilsvar til mitt innlegg skriver avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland, at vi mistolker NHOs ambisjonsnivå på en norsk nasjonal satsing på havvind.

Vi mistolker ikke NHO. Det er bare det at vi ikke deler NHOs perspektiv.

Les NHO sitt svar her: NHOs ambisjonsnivå er ikke lavt, og retningen er ikke feil

For at havvind skal bli et nytt norsk industrieventyr, som kan legge til rette for ny vekst i norsk leverandørindustri, så må ambisjonene peke i riktig retning. NHOs perspektiv er at de ønsker å gjøre elektrifiseringen av oljeinstallasjoner på norsk sokkel billigst mulig for oljeselskapene.

Vårt perspektiv er å skape et marked for eksport av grønn, fornybar energi, som bygger på erfaringene fra gasseksporten de siste 40 årene.

Med de riktige politiske vedtakene kan Norge bli en stabil og sentral leverandør av fornybar energi til Europa. Dette vil bidra til å redusere CO2-utslippene på kontinentet, gi økte eksportinntekter når oljeinntektene faller utover 2030-tallet og legge grunnlag for videre utvikling av en stor og mangfoldig norsk leverandørindustri.

Norge har et unikt utgangspunkt for å bygge opp en satsing på eksport av kraft fra havvind. Den regulerbare vannkraften gjør at vi har stabil, fornybar kraftforsyning og kan bidra med balansekraft til Europa. Utviklingen av havvind vil bygge på en leverandørindustri i verdensklasse, som de siste tiårene har ligget i front i utviklingen innen offshoreteknologi.

Les det første innlegget til Norsk Havvind her

En nasjonal satsing på havvind må bygge på erfaringene fra olje- og gasseventyret, og legge til rette for konkurranse, teknologiutvikling og stabile rammevilkår. Utfordringen med NHOs strategi er at den er sterkt konkurransevridende i favør av selskaper som er innenfor petroleumsskatteregimet, ved at de kan lempe minst 78 prosent av kostnadene ved utbyggingen over på staten og fellesskapet.

Dette vil både skape helt urimelige konkurranseforhold og påvirke hvilke prosjekter som utbygges.

Tildeling av områder for utbygging av havvind må skje med bakgrunn i hva som er mest lønnsomt, i konkurranse med løsninger som også er rettet mot kraftsystemet på land. Det er her markedspotensialet er størst.

NHOs forslag retter seg kun mot de prosjektene som skal elektrifisere petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Forslaget vil også redusere aktørmangfoldet og bli et hinder for utvikling av en kostnadseffektiv og konkurransedyktig industri.

Da vi fant olje og gass ble den videre utviklingen av en konkurransedyktig og fremtidsrettet industri lagt med kloke politiske vedtak.

NHOs forslag legger til grunn en smal og lite fremtidsrettet tankegang, som først og fremst skal løse en dagsaktuell utfordring ved at oljeselskapene må elektrifisere sine installasjoner for å nå 2030-målene.

Det er et dårlig grunnlag for å skape et nytt industrieventyr på norsk sokkel, som øker Norges eksportinntekter og bidrar til å oppfylle klimaforpliktelsene i Europa.

 


Kilde: Nettavisen Norsk Debatt

Share this

In other news ...