Norge åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs

Ved kongelig resolusjon åpner Norge områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

En søknad om konsesjon etter Havenergiloven krever fremleggelse av en melding med forslag til konsekvensutredningsprogram. Formålet med utredningsprogrammet er å informere myndigheter, interesseorganisasjoner og andre interessenter om hva som er planlagt utbygd, hvor utbyggingen vil finne sted og hvordan den skal gjennomføres og drives.

Forslaget til utredningsprogram vil sendes ut på høring slik at fagmyndigheter og interesseorganisasjoner har mulighet til å påvirke hva som skal utredes i konsekvensutredningen og omfanget av utredningen. Et endelig utredningsprogram vil fastsettes av Olje- og energidepartementet. En konsekvensutredning har som formål å redegjøre for virkningene et større utbyggingsprosjekt har på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. Konsekvensutredningsprosessen er åpen, og virkningene av en utbygging skal gjøres synlige for myndigheter og interesseorganisasjoner.

Beslutningstakerne vil på denne måten ha et godt beslutningsgrunnlag når det skal avgjøres.

 


Kilde: Regjeringen

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.