Norge åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs

Ved kongelig resolusjon åpner Norge områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

En søknad om konsesjon etter Havenergiloven krever fremleggelse av en melding med forslag til konsekvensutredningsprogram. Formålet med utredningsprogrammet er å informere myndigheter, interesseorganisasjoner og andre interessenter om hva som er planlagt utbygd, hvor utbyggingen vil finne sted og hvordan den skal gjennomføres og drives.

Forslaget til utredningsprogram vil sendes ut på høring slik at fagmyndigheter og interesseorganisasjoner har mulighet til å påvirke hva som skal utredes i konsekvensutredningen og omfanget av utredningen. Et endelig utredningsprogram vil fastsettes av Olje- og energidepartementet. En konsekvensutredning har som formål å redegjøre for virkningene et større utbyggingsprosjekt har på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. Konsekvensutredningsprosessen er åpen, og virkningene av en utbygging skal gjøres synlige for myndigheter og interesseorganisasjoner.

Beslutningstakerne vil på denne måten ha et godt beslutningsgrunnlag når det skal avgjøres.

 


Kilde: Regjeringen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Konsortiet bestående av TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind hadde forrige uke gleden av å møte et stort antall representanter fra leverandørindustrien i Agder.
Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.
Norsk Havvind AS deltar sammen med TotalEnergies og Iberdrola i de kommende utlysningene av areal for utbygging av havvind i Norge, med sikte på å sikre rettighetene til å utvikle vindkraft på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.