Møte med representanter fra leverandørindustrien

Konsortiet bestående av TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind hadde forrige uke gleden av å møte et stort antall representanter fra leverandørindustrien i Agder.

Samlingen, som fant sted over to dager i Kristiansand, ble arrangert gjennom industriklyngen GCE NODE og ble innledet av fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen. Vi fikk her anledning til å lære mye om den verdifulle erfaring, kompetanse og kapasitet som finnes i regionen og diskutere de mulighetene havvindkraft kan gi både nasjonalt og regionalt. Konsortiet ser store muligheter for utvikling av norsk havvindkraft og setter derfor stor pris på regjeringens nylig kunngjorte planer om å tildele områder for utvikling av 30 GW havvindkraft på norsk sokkel innen 2040.


Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvinds samarbeid om havvind videreføres under navnet Skjoldblad.
Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.
Norsk Havvind AS deltar sammen med TotalEnergies og Iberdrola i de kommende utlysningene av areal for utbygging av havvind i Norge, med sikte på å sikre rettighetene til å utvikle vindkraft på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.