Tidslinje for havvind i Norge

Havvind har vært et satsingsområde innen klimavennlig teknologi i Norge siden 2008, spesielt på bakgrunn av mulighetene for å «gjenbruke» kompetanse og ressurser fra norsk maritim/offshore sektor.

2019: Regjeringen foreslo i juli 2019 å åpne to områder for bygging av havvind: Sandskallen-Sørøya nord, som passer for både flytende og bunnfast teknologi, og Utsira nord som bare passer for flytende. I tillegg ble det bedt om innspill på åpning av et tredje område, Sørlige Nordsjø II. Les mer på sidene til Olje- og energidepartementet her.

2018: NVE ble bedt om å vurdere om det har skjedd endringer som påvirker den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012. Vi mente at det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.

2012/2013: Ved årsskiftet 2012/2013 utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. 15 områder ble utredet med tanke på mulige konflikter og delt i 3 kategorier.

2010: Havenergiloven kom, og NVE utarbeidet et forslag til utredningsområder for havvind. 15 mulige områder ble identifisert.

2006: Havvind ble først nevnt i stortingsmelding om norsk klimapolitikk i 2006-2007. Det står der at det skal etableres en nasjonal strategi for elektrisitetsproduksjon til havs.


Kilde: NVE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.
I vedlagt brev redegjør vi for det vi mener er nødvendige avklaringer som FIN og OED må gjøre for å legge til rette for en rettferdig konkurranse innen havvindkraft.