Varsler veileder for vindkraft til havs til våren

Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Det er stor interesse for å utvikle næringen og Olje- og energidepartementet har mottatt mange gode innspill.

Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet forventer at flere aktører forbereder forslag til konsekvensutredningsprogram. I tillegg til veilederen om søknadsprosessen, vurderer departementet behovet for endringer i havenergilovforskriften. Eventuelle forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren.

Vindkraft til havs vil også være ett av flere tema som vil bli behandlet i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

 


Kilde: Regjeringen

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.