Varsler veileder for vindkraft til havs til våren

Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Det er stor interesse for å utvikle næringen og Olje- og energidepartementet har mottatt mange gode innspill.

Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet forventer at flere aktører forbereder forslag til konsekvensutredningsprogram. I tillegg til veilederen om søknadsprosessen, vurderer departementet behovet for endringer i havenergilovforskriften. Eventuelle forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren.

Vindkraft til havs vil også være ett av flere tema som vil bli behandlet i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

 


Kilde: Regjeringen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Konsortiet bestående av TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind hadde forrige uke gleden av å møte et stort antall representanter fra leverandørindustrien i Agder.
Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.
Norsk Havvind AS deltar sammen med TotalEnergies og Iberdrola i de kommende utlysningene av areal for utbygging av havvind i Norge, med sikte på å sikre rettighetene til å utvikle vindkraft på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.