• 30 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet:
    • Administrerende direktør for Global Maritime, Apply Group, Ross Offshore og Subsea Technology Group.
    • 18 år i Equinor i ulike kommersielle roller opp til SVP nivå
  • Grunnlegger og administrerende direktør i North Sea Infrastructure AS; bygger en diversifisert portefølje av den norske kontinentalsokkelen.
  • Styremedlem Solstad ASA, Sharecat Solutions – styreformann ResQ Group