Jan Mikal Heiberg

  • 35 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet
  • Lederstillinger i Statoil (Equinor) – gassforsyning, transport og markedsføring
    • utvikling av gass-infrastruktur på norsk sokkel fra Zeepipe til Polarled
    • utvikling av Shah Deniz gass-verdikjeden – gass-markedsføring og transportsystemer SCP og TAP.
  • Grunnlegger og COO i North Sea Infrastructure AS, som bygger en diversifisert portefølje av ncs midtstrøms gass-ressurser