Svein Arild Killingland

Svein Arild Killingland
  • 35 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet
    • 25 år hos Equinor (Statoil) inkludert etablering av naturgass-infrastruktur, kommersialisering av teknologi-løsninger samt ansvar for kjøp og salg av olje og gass eiendeler i Norge og globalt.
    • Administrerende direktør for oljeselskapet Noreco AS; BD ansvarlig i Revus Energi og Wintershall Norge; senior-partner i PE-selskapet HitecVision.
  • Grunnlegger og CCO i North Sea Infrastructure AS, som bygger en diversifisert portefølje av gass infrastruktur på norske kontinentalsokkel.