Per-Olaf Hustad

Per-Olaf Hustad
  • Bred bakgrunn fra olje-, gass- og fornybarindustri i Norge og internasjonalt
  • Tidlig ansatt i Statoil med utplassering til Mobil for Statfjord-arbeid
  • 32 år i Shell over hele verden med lederstillinger innen prosjekt- og bedriftsutvikling on- og offshore
  • Grunnlegger av konsulent-/prosjektselskap med avdelinger i Norge og utlandet. Involvert i landvindprosjekter gjennom alle faser av utviklingen
  • Styreverv i flere selskaper gjennom Shell, samt på personlig basis inkludert Petoro og EConnect