John Amund Lund

John Amund Lund
  • Sivilingeniør (Energi og Miljø) fra NTNU med 15 års erfaring med planlegging, etablering og drift av vindkraft.
  • Prosjektleder for Gori vindkraftverk (20 MW), det første vindkraftverket i Georgia
  • Sentrale roller under utbygging og drift av mer enn 650 MW vindkraft i Rogaland
  • Fagområder: Vindteknikk og turbinteknologi, kraftmarked, konsesjon og konsekvensanalyser, miljøoppfølging.