Thor Otto Lohne

  • 40 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet fra ConocoPhillips (Philips Petroleum), Equinor (Statoil), Gassco og Olje- og energidepartementet
  • Lederstillinger og nøkkelrolle i:
    • markedsføringen og salg av norsk gass
    • utviklingen av norsk naturgassinfrastruktur
    • etableringen av interessentskapet Gassled, som eier de fleste naturgassrørledningene og -prosessanleggene på norsk sokkel
  • Grunnlegger og styreleder i North Sea Infrastructure AS, som bygger en diversifisert portefølje av eierskap i norsk naturgassinfrastruktur