Jarle Veshovde

Jarle Veshovde
  • Investeringsdirektør for Energi i Valinor
  • + 20 års relevant erfaring fra energibransjen
  • Erfaring inkluderer investeringer, petroleumsteknologi, prosjektledelse, integrerte operasjoner, bore- og brønntjenester, materialteknologi, belegg og mer
  • Bred erfaring fra salg, forretningsutvikling og ledelse
  • Lang erfaring med kontrakter, anbud og forhandlinger
  • Lang erfaring fra ulike programmer for offentlig finansiering
  • Offshore felterfaring, inkludert internasjonale operasjoner
  • Flere styreverv gjennom Valinor