Anna-Louise Helvig

Anna-Louise Helvig
  • Master i samfunnssikkerhet fra UiS med fokus på bærekraft/CSR
  • 7 års erfaring med oppfølging av helse, miljø og sikkerhet knyttet til vindkraftverk under planlegging, utbygging og drift
  • HMS-ansvarlig for utbyggingen og drift av mer enn 530 MW vindkraft i Rogaland
  • Fagområder: HMS, forvaltning av ytre miljø, bærekraft/CSR og arbeidsrett