Thor Otto Lohne

  • 40 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet fra ConocoPhillips (Philips Petroleum), Equinor (Statoil), Gassco og Olje- og energidepartementet
  • Lederstillinger og nøkkelrolle i
    • markedsføring og salg av norsk gass
    • utvikling av norsk naturgassinfrastruktur
    • etableringen av Gassled JV – de integrerte gasstransportnett- og prosessanleggene på norsk sokkel
  • Grunnlegger og cob av gass midtstrøms selskapet North Sea Infrastructure AS, bygge en diversifisert portefølje av NCS midtstrøms gasseiendeler