Peder Sortland

  • 30 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet:
    • Administrerende direktør for Global Maritime, Apply Group, Ross Offshore og Subsea Technology Group.
    • 18 år hos Equinor (Statoil) inkludert ansvar for naturgass-infrastruktur interesser, samt midt-/nedstrøms BD og strategi.
  • Grunnlegger og administrerende direktør i North Sea Infrastructure AS, bygger en diversifisert portefølje av den norske kontinentalsokkelen.