Norsk Havvind har større ambisjoner for fremtiden

Om Norsk Havvind

Uavhengig prosjektutvikler

Vi legger vekt på åpenhet og samarbeid i forhold til partnere, lokalsamfunn og myndigheter og vi deler gjerne våre perspektiver på norsk havvind som en viktig fremtidsrettet industri i og for Norge.

Aktuelt

Følg med på utviklingen av havvind på norsk sokkel

10/03/2021
NHOs forslag legger til grunn en smal og lite fremtidsrettet tankegang, som først og fremst skal løse en dagsaktuell utfordring. Det er et dårlig utgangspunkt for å skape et nytt industrieventyr på norsk sokkel.
02/03/2021
Vi stiller oss spørrende til NHOs lave ambisjonsnivå for hvor mye havvind som skal bygges ut. Utviklingen av havvind som norsk eksportnæring må bygge på kloke nasjonale beslutninger. Stabile rammevilkår og aktørmangfold har stått sentralt i norsk næringspolitikk i et halvt århundre. Det må ligge til grunn når veikartet for havvind skal tegnes opp. NHOs nylig fremlagte strategi peker dessverre i en annen retning.

Perspektiver

Perspektiver for havvind i Norge

EUs 2050 plan for energisektoren innebærer at havvind blir den største bidragsyteren til kraftgenerering i Europa.

Eierskap

Norsk havvind er et datterselskap av Valinor

Norsk Havvind er en del av grupperingen Valinor Energy, som til sammen har realisert over 900 MW av fornybare energiprosjekter innen vind- og solenergi i Norge og utlandet.

Ledelse

I jakten på de beste prosjektene og den beste teknologien

Styret og ledelsen har solid kompetanse innen utvikling av vindkraft og entreprenørskap (vindenergi.no, valinor.no), samt lang og bred ekspertise fra petroleumsvirksomhet (northseainfrastructure.com).