Norsk Havvind har større ambisjoner for fremtiden

Om Norsk Havvind

Uavhengig prosjektutvikler

Vi legger vekt på åpenhet og samarbeid i forhold til partnere, lokalsamfunn og myndigheter og vi deler gjerne våre perspektiver på norsk havvind som en viktig fremtidsrettet industri i og for Norge.

Aktuelt

Følg med på utviklingen av havvind på norsk sokkel

20/05/2022
Konsortiet bestående av TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind hadde forrige uke gleden av å møte et stort antall representanter fra leverandørindustrien i Agder.
11/05/2022
Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.

Perspektiver

Perspektiver for havvind i Norge

EUs 2050 plan for energisektoren innebærer at havvind blir den største bidragsyteren til kraftgenerering i Europa.

Eierskap

Norsk havvind er et datterselskap av Valinor

Norsk Havvind er en del av grupperingen Valinor Energy, som til sammen har realisert over 900 MW av fornybare energiprosjekter innen vind- og solenergi i Norge og utlandet.

Ledelse

I jakten på de beste prosjektene og den beste teknologien

Styret og ledelsen har solid kompetanse innen utvikling av vindkraft og entreprenørskap (vindenergi.no, valinor.no), samt lang og bred ekspertise fra petroleumsvirksomhet (northseainfrastructure.com).