Norsk Havvind har større ambisjoner for fremtiden

Om Norsk Havvind

Uavhengig prosjektutvikler

Vi legger vekt på åpenhet og samarbeid i forhold til partnere, lokalsamfunn og myndigheter og vi deler gjerne våre perspektiver på norsk havvind som en viktig fremtidsrettet industri i og for Norge.

Perspektiver

Perspektiver for havvind i Norge

EUs 2050 plan for energisektoren innebærer at havvind blir den største bidragsyteren til kraftgenerering i Europa.

Eierskap

Norsk havvind er et datterselskap av Valinor

Norsk Havvind er en del av grupperingen Valinor Energy, som til sammen har realisert over 900 MW av fornybare energiprosjekter innen vind- og solenergi i Norge og utlandet.

Ledelse

I jakten på de beste prosjektene og den beste teknologien

Styret og ledelsen har solid kompetanse innen utvikling av vindkraft og entreprenørskap (vindenergi.no, valinor.no), samt lang og bred ekspertise fra petroleumsvirksomhet (northseainfrastructure.com).