Norsk Havvind har større ambisjoner for fremtiden

Om Norsk Havvind

Uavhengig prosjektutvikler

Vi legger vekt på åpenhet og samarbeid i forhold til partnere, lokalsamfunn og myndigheter og vi deler gjerne våre perspektiver på norsk havvind som en viktig fremtidsrettet industri i og for Norge.

Aktuelt

Følg med på utviklingen av havvind på norsk sokkel

18/08/2021
I vedlagt brev redegjør vi for hva vi mener om aktørbildet, pre-kvalifisering av selskaper/konsortier, krav til fagkompetanse, tildeling og samordning av infrastruktur.
11/06/2021
Olje- og energidepartementet har i dag åpnet høring av Veileder. Dette er et dokument som skal sette retning for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

Perspektiver

Perspektiver for havvind i Norge

EUs 2050 plan for energisektoren innebærer at havvind blir den største bidragsyteren til kraftgenerering i Europa.

Eierskap

Norsk havvind er et datterselskap av Valinor

Norsk Havvind er en del av grupperingen Valinor Energy, som til sammen har realisert over 900 MW av fornybare energiprosjekter innen vind- og solenergi i Norge og utlandet.

Ledelse

I jakten på de beste prosjektene og den beste teknologien

Styret og ledelsen har solid kompetanse innen utvikling av vindkraft og entreprenørskap (vindenergi.no, valinor.no), samt lang og bred ekspertise fra petroleumsvirksomhet (northseainfrastructure.com).