Kraftfull satsing på havvind

Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.

Vi deler ikke NHOs perspektiv på havvind

NHOs forslag legger til grunn en smal og lite fremtidsrettet tankegang, som først og fremst skal løse en dagsaktuell utfordring. Det er et dårlig utgangspunkt for å skape et nytt industrieventyr på norsk sokkel.

Derfor tar NHO feil

Vi stiller oss spørrende til NHOs lave ambisjonsnivå for hvor mye havvind som skal bygges ut. Utviklingen av havvind som norsk eksportnæring må bygge på kloke nasjonale beslutninger. Stabile rammevilkår og aktørmangfold har stått sentralt i norsk næringspolitikk i et halvt århundre. Det må ligge til grunn når veikartet for havvind skal tegnes opp. NHOs nylig fremlagte strategi peker dessverre i en annen retning.