Norge: TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind går sammen om havvind i Norge

Madrid, Paris og Stavanger, 3. november 2021 - TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind har gått sammen for å svare på norske myndigheters anbudskonkurranse for utbygging av flytende og bunnfaste vindprosjekter for en samlet kapasitet på 4,5 GW fra to offshoresteder i Sør-Norge.

Konsortiet vil i sitt tilbud legge til grunn den dokumenterte tekniske ekspertisen til medlemmene innen både bunnfast og flytende havvind, samt sin inngående kunnskap om utfordringene, territoriene og interessentene i Norge. I tillegg vil konsortiet etter vellykket tildeling fokusere på å styrke den lokale industrielle kompetansen og sikre en vellykket utvikling av den norske havvindforsyningskjeden.

 “Investering i energiprosjekter i Norge og Nordsjøen har vært kjernen i TotalEnergies historie i flere tiår, spesielt i utviklingen av offshoreindustrien. Som et globalt multi-energiselskap er TotalEnergies derfor glade for å slå seg sammen med Iberdrola og Norsk Havvind for å utvikle Norges store havvindpotensiale sier Olivier Terneaud, VP offshore wind i TotalEnergies. “Energiomstillingen skyter fart og Norge, med sine vindressurser i verdensklasse, er et flott sted å investere i ny energi.”

 “Denne avtalen i Norge passer med Iberdrolas strategi om å befeste sin posisjon som verdens største selskap innen fornybar energi, og bygger videre på tidligere transaksjoner og investeringer i havvind som selskapet har utført de siste årene. Vi ser et godt langsiktig potensial for havvindprosjekter i det norske markedet og er fast bestemt på å styrke kompetansen og forsyningskjeden til havvindindustrien i Nordsjøen” sier David Rowland, direktør for offshore vindutvikling i Iberdrola.

“Sammen med våre partnere Iberdrola og TotalEnergies vil vi jobbe hardt for å utvikle den norske havvindindustrien, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser for den norske forsyningskjeden” sier Peder Sortland, administrerende direktør i Norsk Havvind.


TotalEnergies og offshore vind

TotalEnergies utvikler allerede en portefølje av havvindprosjekter med en total kapasitet på mer enn 6 GW, hvorav 2/3 er bunnfaste og 1/3 er flytende. Disse prosjektene er lokalisert i Storbritannia (Seagreen-prosjektet, Outer Dowsing, Erebus), Sør-Korea (Bada-prosjektet), Taiwan (Yunlin-prosjektet) og Frankrike (Eolmed-prosjektet). Selskapet har også vært kvalifisert til å delta i anbudskonkurranser i USA, Storbritannia, Frankrike, Danmark og Norge.

TotalEnergies og elektrisitet fra fornybare energikilder

Som en del av vår ambisjon om å nå netto null innen 2050, bygger TotalEnergies en portefølje av aktiviteter innen elektrisitet fra fornybare energikilder. Ved utgangen av september 2021 er TotalEnergies brutto produksjonskapasitet for elektrisitet fra fornybare energikilder 10 GW. TotalEnergies vil fortsette å utvide denne virksomheten til å nå 35 GW brutto produksjonskapasitet fra fornybare kilder innen 2025, og deretter 100 GW innen 2030 med mål om å være blant verdens 5 største produsenter av elektrisitet fra vind- og solenergi.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et globalt multi-energiselskap som produserer og markedsfører energi på global skala: olje og biodrivstoff, naturgass og grønne gasser, fornybar energi og elektrisitet. Våre 105 000 ansatte har forpliktet seg til energi som er stadig rimeligere, renere, mer pålitelig og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. TotalEnergies er aktiv i mer enn 130 land, og setter bærekraftig utvikling, i alle dens dimensjoner, i hjertet av sine prosjekter og operasjoner for å bidra til menneskers velvære.

@TotalEnergies     TotalEnergies        TotalEnergies        TotalEnergies

Om Iberdrola

Iberdrola er et av verdens største energiselskaper, ledende innen fornybar energi, og går i spissen for energiomstillingen til en lavkarbonøkonomi. Konsernet leverer energi til nesten 100 millioner mennesker i dusinvis av land. Det driver fornybar energi, nettverk og kommersielle aktiviteter i Europa (Spania, Storbritannia, Portugal, Frankrike, Tyskland, Italia og Hellas), USA, Brasil, Mexico og Australia, og som vekstplattformer er det tilstede i markeder som blant annet Japan, Irland, Sverige og Polen.

Med en arbeidsstyrke på mer enn 37 000 og eiendeler på over 122,5 milliarder euro, oppnådde den i 2020 en omsetning på 33 milliarder euro og et nettoresultat på over 3,6 milliarder euro. Selskapet bidrar til å opprettholde 400 000 arbeidsplasser langs forsyningskjeden, med årlige anskaffelser på 14 milliarder euro. I kampen mot klimaendringer har det bevilget mer enn 120 milliarder euro, de siste to tiårene, til å utvikle en bærekraftig energimodell basert på sunne miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG).

Om Norsk Havvind

Norsk Havvind er en nyopprettet og uavhengig prosjektutvikler for havvind. Majoritetseieren Valinor har gjennom datterselskapet Norsk Vind blitt den største private utbyggeren av vindparker på land i Norge. Gjennom utvalgte investeringer og aktivt eierskap har Valinor lang erfaring med å bygge vellykkede selskaper, og har en portefølje med stort potensial innen fornybar energiproduksjon, infrastruktur og havbruk.

TotalEnergies kontakter

Medierelasjoner: +33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR

Investorforhold: +44 (0)207 719 7962 l ir@totalenergies.com

For mer informasjon, vennligst kontakt

 

og besøk

https://www.totalenergies.com

https://www.iberdrola.com/about-us

https://norskhavvind.no/en/about-us/

https://www.scottishpower.co.uk/about-us

https://valinor.no/en/about-us/

https://www.vindenergi.no/en/home


Presiseringer

Denne pressemeldingen, som ingen juridiske konsekvenser kan trekkes fra, er kun til informasjonsformål. Enhetene der TotalEnergies SE direkte eller indirekte eier investeringer er separate juridiske enheter. TotalEnergies SE har ikke noe ansvar for deres handlinger eller unnlatelser. Begrepene “Selskap” eller “TotalEnergies-selskap” refererer samlet til selskapet TotalEnergies SE og selskapene det kontrollerer direkte eller indirekte. Slike vilkår brukes utelukkende for enkelhets skyld i denne kommunikasjonen. På samme måte kan ordene “vi”, “oss” og “vår” også brukes for å referere til datterselskaper generelt eller til de som jobber for dem. Dette dokumentet kan inneholde fremtidsrettet informasjon og uttalelser som er basert på en rekke økonomiske data og forutsetninger gjort i et gitt økonomisk, konkurransedyktig og regulatorisk miljø. De kan vise seg å være unøyaktige i fremtiden og er underlagt en rekke risikofaktorer. Verken TotalEnergies SE eller noen av dets datterselskaper påtar seg noen forpliktelse til å oppdatere offentlig fremtidsrettet informasjon eller uttalelse, mål eller trender i dette dokumentet, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.