Kraftfull satsing på havvind

Thor Otto Lohne

Thor Otto Lohne

Styreleder Norsk Havvind

Regjeringen la i dag frem en storstilt satsing på havvind. Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden.

  • Ambisjonen er å produsere nesten like mye havvindkraft som vi i dag produserer totalt i Norge. Ambisjonen er at det innen 2040 skal ha vært tildelt arealer til 30 GW havvindproduksjon – nesten alt skal være flytende.
  • Regjeringen tar sikte på å gjennomføre neste konsesjonsrunde for havvind i nye områder i 2025. Regjeringen planlegger en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et totalareal på ca 5-6 ganger Sørlige Nordsjø II, eller ca. 1 prosent av norske havområder.
  • Det er en forutsetning at betydelige deler av kraften som produseres skal gå til andre land. Regjeringen vil legge til rette for utbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger. Hybridkabler, radialer til Europa og radialer til Norge vil alle bli vurdert. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) utreder konsekvensene av alternativene. Regjeringen ønsker å ha nettløsninger som både sikrer mer kraft til Norge og samtidig gir gode nettløsninger for havvindinvesteringene (ingen detaljer om hvordan dette skal oppnås).
  • OED vil vurdere hvordan de kan effektivisere konsesjonsbehandlingen ved å vurdere konsesjon og godkjenning av detaljplanen som helhet og dermed spare tid.
  • Havvindinvesteringer skal også være et svar på elektrifisering av norsk sokkel.
  • Skatt på havvind skal utredes

Ytterligere informasjon er å finne i pressemeldingen.
Pressemelding – kraftfull satsing på havvind – regjeringen.no


Thor O. Lohne
Styreleder

Del denne saken

Flere aktueltsaker ...

Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge.