The Skaga field - Offshore wind power for Herøya and Østlandet

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Det skal identifiseres arealer tilsvarende minimum 30 GW. Svaret skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023. Norsk Havvind mener havvind må bidra til å løse det som synes å bli en […]

Skjoldblad established

TotalEnergies, Iberdrola and Norsk Havvind officially announce the name of their consortium for Norwegian offshore wind: «Skjoldblad»

Significant boost for offshore wind

The government presented earlier this morning the ambition for large-scale investments in offshore wind. This is a significant green industrial boost in Norway.

NHO anbefalinger for industriell satsing på havvind

En norsk havvind-satsing kan gi titusenvis av eksportarbeidsplasser og skape store verdier for Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Det er Norsk Havvind enige i, men da må flere av anbefalingene ikke tas til følge.