Skaga-feltet – havvindkraftverk for Herøya og Østlandet

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Det skal identifiseres arealer tilsvarende minimum 30 GW. Svaret skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023. Norsk Havvind mener havvind må bidra til å løse det som synes å bli en […]

Skjoldblads innspill til OEDs forslag om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Skjoldblad har gitt innspill på OEDs forslag til prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II og kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord. Skjoldblad er i stor grad fornøyd med OEDs forslag. Vi støtter kravet om kompetanse og dokumentert erfaring med utvikling og drift av store vindanlegg til havs og har lagt til noen egne […]