The Skaga field - Offshore wind power for Herøya and Østlandet

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Det skal identifiseres arealer tilsvarende minimum 30 GW. Svaret skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023. Norsk Havvind mener havvind må bidra til å løse det som synes å bli en […]